Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis (Legermuseum)

Musée Royal de l'Armée et d'Histoire Militaire (MRA) - Cinquantenaire

 
 

 

 
 

COMITE TERVUEREN-MONTGOMERY

 
     
 

Het “War Heritage Institute” en het decreet TOPSTUKKEN” van de Vlaamse Regering :

Is er echt een dreiging voor het Nationale Erfgoed ?
 

 
     
  a)   De schepping van het parastatale "War Heritage Institute" ...    
     
  De verschillende partijen van de meerderheid van de Federale Regering hebben eind zomer 2016 de laatste versie goedgekeurd van het wetsontwerp betreffende het oprichten van een parastatale instelling genoemd "War Heritage Institute" waarbij ook het “Koninklijk Legermuseum en museum voor Militaire geschiedenis”, de “afdeling herdenking van het Instituut voor Oorlogsinvaliden”, het “fort Breendonck” en het “Historisch centrum” behoren.  
 

Wij mogen ons de vraag stellen of deze nieuwe structuur, genoemd "War Heritage Institute", goed of slecht is voor het nationale erfgoed ?

 
     
  WAR HERITAGE INSTITUTE : Een zeer dubieuze operatie (14/12/2016)  (Gerfa - 12/2016)  
  De federale regering is niet van plan de collecties van de Legermuseum te verkopen (7sur7 - 22/02/2017)    -   "Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de problème pour renvoyer des pièces à Bruxelles" -  Steven VANDEPUT, ministre de la Défense  
     
  b)   ... en decreet TOPSTUKKEN van de vlaamse regering.  
     
  Op 24 januari 2003 werd het decreet met betrekking tot de bescherming van het culturele roerend erfgoed van grote waarde alsook genoemd decreet « Topstukken », van kracht, een fundamenteel element van de Vlaamse politiek in verband met erfenis zaken.  
  De preventive waarborgen cel > Topstukken  
  27.8.2014 - “1° beschermd voorwerp: een topstuk dat in de lijst is opgenomen;”; ..... Décret modifiant le décret du 24 janvier 2003 portant protection du ...  
  15.10.2015 - “2° beschermd voorwerp: een topstuk dat in de lijst van het roerend .... Vu le décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine ...  
  Decreet TOPSTUKKEN van de Vlaamse Regering : alle zendingen naar het Vlaams Gewest van een object creert vandaag een potentiële bedreiging tot « een gijzelaars aktie” als dit object 4 jaar in Vlaanderen blijft, zelf als het een nationaal erfgoed zou zijn. Geen terugkeer mogelijk naar Brussel ...  
     
  c)   Ja, maar is er echt een bedreiging voor de erfgoed van de Legermuseum ?  
     
 

“Er is nooit een probleem geweest en er zullen nooit problemen zijn om de stukken terug te sturen naar Brussel”

Steven VANDEPUT, minister van Defensie

De Federale Regering is niet van plan de collectie stukken van het Legermuseum te Brussel af te staan (7sur7 - 22/02/2017)

 
  En volgens andere leden van de regering : "... het is uitzonderlijk dat stukken erkend worden als topstukken ... het gaat hier om kunststukken die in privaatbezit zijn ... de wens is om te voorkomen dat deze openbaar verkocht worden... dit decreet bestaat reeds sinds 2004 ... het legermuseum heeft al stukken aan verschillende Musea geleend... de toepassing van het decreet topstukken heeft nooit de terugkeer van de stukken naar Brussel in de weg gestaan omdat deze niet erkend waren als topstukken ..."  
     
   d)   VALS ! – Er bestaat al een zeer specifiek geval betreffende de vliegtuig collectie van het Koninklijk Museum van het Leger dat topstuk geworden is : Fairchild C-119G “Flying Boxcar.  
     
  Topstukkenlijst (versie 1/08/2016 - PDF) - Fairchild C-119G “Flying Boxcar - page 380/1040  
     
  Belgisch Staatsblad 12/09/2012 - pagina van de Belgische staadsblad Fairchild C 119 "Flying Boxcar"  
     
  In tegenstelling tot wat wordt verklaard door de Minister van Defensie Steven Vandeput, bestaat er al een zeer specifieke geval met betrekking tot de vliegtuig collectie van het Koninklijk Legermuseum, namelijk een enorm tweemotorig vliegdekschip Fairchild C-119g " flying Boxcar " dat " TOPSTUK "van de Vlaamse gemeenschap geworden is door decreet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 september 2012 (2012/2044935), pagina 57.190.  
  Het vliegtuig, geparkeerd op de vliegveld van Melsbroek, is voortaan in Vlaams Gewest geblokeerd, gelukkig is een andere C-119 is nog aanwezig in de Museum van de Cinquantenaire.  
     
  e)   Is het parastatale “War Heritage Institute” en het decreet Topstukken een gevaar voor de collecties van de Legermuseum ? - een concreet geval : "GUNFIRE".  
     
  Moet er niet geantwoord worden op deze vraag ?  
     
  De decreet Topstukken meld "stukken". Maar worden volledige “collecties” ook gesignaleerd ?  
     
  Wij vinden Filmcollecties (p. 382), memorabilia collecties (p. 388), foto's collecties (p. 403) etc  
     
  Neem een concreet geval betreffende het Legermuseum en zijn nationale erfgoed : "GUNFIRE".  
  Hoe gaan de autoriteiten reageren indien de verzameling artillerie "Gunfire" (eigenlijk de artillerie reserve van het museum opgeslagen in Brasschaat) de belangrijkste slagader van het museum van Brasschaat zou worden ?  
  Hoe gaan de autoriteiten reageren als het Vlaams Parlement de volledige collectie tot topstuk zou erkennen ?  
  Zou deze collectie dan de 2de artillerie collectie van Belgie worden ? Of zelfs de eerste collectie als wij zo verder stukken van Brussel naar Brasschaat laten sturen ?  
     
 

Wat zijn de vangrails die ons nationaal erfgoed beschermen/zullen beschermen zullen in de toekomst ?