WHI - HET BEGINT GOED ...

Hieronder wat we aan de ministers VANDEPUT & REYNDERS geschreven hebben 

 
     
  Doe hetzelfde - Kopieer het en stuur het aan beschikbare adressen
 
 
 

Ministers Steven VANDEPUT en Didier REYNDERS,

Lid van het Parlement,

« War Institute Heritage » : HET BEGINT GOED - Enkele voorbeelden :

Moeten wij U eraan herinneren dat, teneinde het statuut van een fédérale wetenschappelijke instelling te veranderen, de speciale wet van 1980 voorziet dat U het advies van alle fédérale entiteiten moet hebben? U HEBT DIT ADVIES NIET want de regeringen van deze federale entiteiten hebben op voorhand hun akkoord aan hun vertegenwoordigers bij “CODECO”, niet gegeven om het legermuseum in een parastatale instelling te veranderen. Een beroep bij het Grondwettelijk Hof kan U wellicht voor rede vatbaar maken?

Mijnheer de Minister REYNDERS, U beweert (maar niet voor de media) dat het feit dat de Vlaamse regering een vliegtuig, ingeschreven bij het nationale patrimonium als “topstuk”, behoudt, een administratieve vergissing is en dat U aan uw collega gevraagd hebt dit op te lossen: waarom is dit niet gebeurd ? Waarom moet een decreet “Topstuk” geen rekening houden met de nationale wetgeving betreffende het behoud en beheer van het erfgoed door het personeel van de instellingen? Zal een beroep bij de Raad van State jurisprudentie maken op dit gebied?

Mijnheer de Minister VANDEPUT, U beweert besparingen te doen, maar U geeft nog altijd geen verklaring waarom U 2,3 M° euro van het legermuseum verspilt om een gebouw te renoveren dat niet aan deze parastatale behoort maar wel aan de militaire school alhoewel diezelfde parastatale een huur zal moeten betalen, terwijl ze zelf de renovering van dit gebouw betaalt. Moeilijk uit te leggen, nietwaar ? Waarom geeft U hierop geen antwoord ?

En wat betreft het proces verbaal, opgemaakt als gevolg van het verdwijnen van de kanonnen van de esplanade van het Jubelpark op 8 maart 2017 ? Op de foto kan U zien dat de kanonnen tentoongesteld werden in Brasschaat tijdens het feestelijk weekend van 22-23 april. We hebben hun terugkeer naar het Jubelpark gevraagd daar ze deel uitmaken van de geklasseerde gevel van deze site. Zal een juridische klacht U waarschijnlijk dwingen voorzichtiger te zijn de toekomst?


 

 
     
 
 

Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis (Legermuseum)
Musée Royal de l'Armée et d'Histoire Militaire (MRA) - Cinquantenaire

 
 

 

 
 

COMITE TERVUEREN-MONTGOMERY