WHI - enkele kommentaren Minister VANDEPUT : WE GAAN DOOR MET ONZE AKTIE

 
     
 
 
 • het museum moet blijven !
   
 • Ik teken omdat dit museum veel meer is dan een collectie van militaire materialen ,wapens, voertuigen, documenten , etc ... het is Nationaal Erfgoed en dat behoudt je in eer !! Dit IS ONZE geschiedenis !!
   
 • LAAT HET VERLEDEN MET RUST
   
 • Voor het behoud van ons erfgoed
   
 • Pride in the Past and faith in the Future
   
 • Museum historisch van onschatbare waarde!
   
 • I an sigining with the aim at safeguarding the national patrimonium
   
 • die hun geschiedenis vergeten, zijn gedoemd hem te herhalen
   
 • een van mijn lievelingsmusea! One of my favourites! 
   
 • the Museum is unique. Assembles a superb collection of items. comprehensive and intelligent collection and curatorship. to change it would be cultural vandalism. I have seen the appalling damage done to the Dynasty museum by idiots who do not believe in Belgium - its past, its present, its future.  don't let this happen to the Army Museum. Please. 
   
 • "This museum is unique and dismantling it shows how little respect our politicians have for history and culture !
   
 • They should be ashamed."
   
 • Steun aan deze actie
   
 • The museum is already right where it belongs to, in the heart of this land.
   
 • I love this museum, and my kids love it as well!
   
 • Omdat het museum nationaal erfgoed is en er al zo weinig belang aan onze eigen geschiedenis wordt gehecht! 
   
 • Omdat deze geschiedenis niet verloren mag gaan !!!
   
 • Als ehemaliger Militär, bin ish degegen dass ein Teil der Identität und der Geschichte unserer Streitrkräfte verloren geht!
   
 • Laat onze geschiedenis en het daarvan nog bestaande patremonium blinven waar het is, t.t.z. in het Koninklijk Legermuseum.
   
 • Gepensioneerd officier vraagt respect voor ons militair erfgoed 
   
 • Vernietig niet zo'n rijke collectie
   
 • Gewoon om jullie te steunen en omdat ik weet dat Mr sioen  zich met heel zijn hart inzet voor dit project
   
 • Repect voor de personen die nze vrijheid met  hun leven betaalden
   
 • Het museum moet blijven!
 • ons erfgoed moet beschermd blijven!
   
 • Musea zijn een belangrijk deel van onze geschiedenis.
   
 • De collecties van het Legermuseum zijn van een grote historische waarde, die veel andere landen ons benijden.
   
 • Gewezen varend personeel Luchtmacht; dit is onze geschiedenis en ons geheugen, die niet mogen verloren gaan.
   
 • Dit waardevol erfgoed mag niet verwaarloosd worden noch verdwijnen.
   
 • Het leger museum is Nationaal erfgoeden hoort blijven te bestaan.....
   
 • uit respect voor de geschiedenis, de wetenschappelijke waarde van de collecties, 
   
 • "het is onbegrijpelijk dat dit patrimonium verloren gaat.
   
 • Wat zeggen onze grote historici??"
   
 • Ons aller erfgoed moet gewoon behouden blijven... als je je sporen wist, dan maak je plaats voor de ontkenning van je verleden... 
   
 • Mij stoot vooral tegen de borst dat alles wat ons Belgen verenigt of wat ons aan hieraan herinnert, kapot moet. Laten we vooral waakzaam blijven voor de verborgen agenda van de Vlaams-nationale partijen, zowel als voor die van de franstalige regionalisten. Want wie zijn verleden ontkent, ontkent ook zijn toekomst.
   
 • We kunnen dit prachtige patrimonium toch niet laten verloren gaan.
   
 • Moeten wij beschaamd zijn om ons Belg en Vaderlandslievend te noemen? Onze Geschiedenis moeten we  koesteren . Ons Museum moeten wij Nationaal bewaren .
   
 • Het is een deel van onze geschiedenis, dat voor het nageslacht dient bewaard te worden.
   
 • Handen af van deze unieke collectie!
   
 • Dit moet men behouden !!  aub
   
 • We moeten blijven sensibiliseren, wijzen op het feit dat alle hedendaagse rechten en onze levenskwaliteit ook zijn offers heeft gevraagd. Het legermuseum is een perfecte plaats om de jeugd op een niet gedigitaliseerde wijze even hierbij stil te laten staan. Het is tevens een belangrijk deel van ons historisch erfgoed. waar we gerust trots op mogen zijn en dienen te bewaren voor latere generaties.
   
 • Veel landen benijden ons om dit prachtige museum.  De overheid zou beter meer zorg aan dit uitzonderlijk nationaal erfgoed besteden.
   
 • het verleden mag niet verloren gaan
   
 • Understanding the historical and cultural legacy of our country is the best way to prepare our youngsters for the upcoming challenges in Europe. The value of visiting the MRA with pupils and teenagers (schools visits, family visits...) supersedes by far any history lessons given at school.  For tourists visiting Belgium/Brussels it allows a historical and military deep-diving in 2 century of Belgian history. We might be small country in Europe, but one with a big heart and with a lot pride. Please keep MRA alive for what the generations before us have accomplished to forge and maintain this country as it is. 
   
 • Handen af van ons cultureel erfgoed
   
 • "Voor diegenen die hun vaderland hebben gediend, en alle andere Belgen
   
 • is dit erfgoed...handen af !!!!!"
   
 • Het legermuseum is op historisch en cultureel vlak veel te waardevol op te verwaarlozen.
   
 • Al de vliegtuigen die ik bij Defensie vloog staan daar. Hoe kan ik dan mijn kinderen en kleinkinderen nog laten zien waarmee ik ooit de lucht in ging?
   
 • ik heb dit altijd gekend en wil niet dat dit verdwijnt er wordt elders genoeg geld nutteloos verkwist,dus zeker blijven bestaan,
   
 • Dit is nationaal erfgoed met een internationale uitstraling dat absoluut in Brussel moet behouden blijven!
   
 • Dit patrimonium waar vele mensen in het verleden mee te maken hadden mag niet verdwijnen
   
 • "Ons national erfgoed zit voor een stuk ook in onze genen ingebakken en verdient terecht een plaats in onze maatschappij en is een volwaardig stuk van onze levende geschiedenis die ons tot de vooruitgang en waarden gebracht heeft waarvoor we vandaag de dag staan.
   
 • RESPECT !"
   
 • Omdat ik de kleinzoon ben van John Broothaerts SAS ASSAULT-PARATROOPER B SQUADRON SECTION II THE BASTARDS COUNTER INTELLINCE SERIALNUMBER P9143, zijn overste en later goede vriend Kolonel Blondeel......
   
 • Iemand die zijn verleden niet eert gaat een twijfelachtige toekomst tegemoet.
   
 • "Onze Stichting Geheim Leger heeft een aantal voorwerpen die gebruikt werden door het Geheim Leger tijdens WO II overgedragen  aan het museum met het doel hiermee een tentoonsstelling in te richten. Ondanks herhaalde beloften en afspraken is   hiermee niets gebeurd . We stellen ons de vraag wat er van die voorwerpen geworden  is.
   
 • Schatkamer van de militaire geschiedkunde waar zelfs de Britten op jaloers kunnen zijn. Dit ontmantelen ten voordele van andere, kleinere musea zou een verarming betekenen voor het nationaal erfgoed. 
   
 • Dankbaarheid aan de mensen die ervoor zorgen dat Belgisch erfgoed blijft bestaan! Trost op ons prachtige erfgoed!
   
 • Ons erfgoed moet beschermd en onderhouden worden .
   
 • Handen af van ons nationaal erfgoed.
   
 • Geschiedenis van ons land kan niet genoeg aanwezig blijven zodat onze nakomelingen ook een kijk blijven hebben op het verleden.
 
     
 
 

Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis (Legermuseum)
Musée Royal de l'Armée et d'Histoire Militaire (MRA) - Cinquantenaire

 
 

 

 
 

COMITE TERVUEREN-MONTGOMERY