LEGERMUSEUM JUBELPARK - reageren voor donderdag 20 april 2017 : plenaire vergadering in het federale parlement

 
     
 
Het project voor het koninklijk besluit War Institute Heritage zal voorkomen op de plenaire vergadering in het federale parlement op donderdag 20 april - het is dringend om te reageren om dit afvloeien te stoppen - dit erfgoed moet in Brussel blijven, neutraal terrein dat het Belgische en buitenlandse publiek aantrekt dat noch naar Brasschaat, Leopoldsburg of Bastogne zal gaan :

INTERPELLEER de minister van Defensie DOOR HET STUREN VAN EEN KOPIE VAN DE BRIEF HIERONDER
- we moeten ook dit petitie aan onze naasten verspreiden RAAK NIET MEER AAN ONS MUSEUM! 
 
     
  a)   Kopieer de e-mailadressen :    cabinet@mod.mil.be, Simon-Put@mil.be, Marc.Roppe@mil.be, charles.michel@premier.fed.be, kab.paasch@dgov.be, kabinet.bourgeois@vlaanderen.be, info.vervoort@gov.brussels, Paul.MAGNETTE@gov.wallonie.be, steven.vandeput@n-va.be, peter.deroover@dekamer.be, laurette.onkelinx@lachambre.be, denis.ducarme@lachambre.be, servais.verherstraeten@dekamer.be, patrick.dewael@dekamer.be, meryame.kitir@dekamer.be, kristof.calvo@dekamer.be, catherine.fonck@lachambre.be, raoul.hedebouw@lachambre.be, veronique.caprasse@lachambre.be, karolien.grosemans@dekamer.be, benoit.hellings@lachambre.be, damien.thiery@lachambre.be, julie.fernandez@lachambre.be, richard.miller@lachambre.be, wouter.beke@dekamer.be, dirk.vanmechelen@dekamer.be, alain.top@dekamer.be, georges.dallemagne@lachambre.be, president@mr-bruxelles.eu, didier.reynders@diplobel.fed.be, comite.tervueren@gmail.com
 
  b)   Kopieer de brief :  
 

HOEVEEL ZOU U AANVAARDEN OM DIT GEBOUW TE RENOVEREN (militaire academie - Renaissancelaan-Hobbemastraat) TE BETALEN ?   2,3 MILJOEN € ?


De Heer Minister van Defensie Steven VANDEPUT,

Petitie - RAAK NIET MEER AAN ONS MUSEUM!

U motiveert uw project “War Heritage Institute” - dat drie instellingen, waaronder het “Legemuseum Jubelpark” samenbrengt - door de noodzaak om te besparen. Maar hoe verklaart u geld te willen besparen door te beginnen met wanbeheer ?

1/    Hoe verklaart u het gebruik van de 2,3 miljoen € van de tresorie van het Legermuseum Jubelpark om een gebouw van de militaire school te renoveren op 80 meter van het Legermuseum, terwijl het museum heel goed alle extra personeel kan herbergen ? En 2,3 miljoen € voor een groot neoklassiek huis van 2-3 verdiepingen, is dit niet geweldig ? Bent u niet van plan om besparingen aan te kondigen beginnende met verspilling door verspreiding van nationaal erfgoed ?
 
De recente verdwijning van de kanonnen van de esplanade op 8 maart 2017 en het dossier van de topstuk C-119 vliegtuigen tonen uw onvermogen aan om uw goede trouw te bewijzen betreffende de niet-ontmanteling van het Legermuseum :

2/    Is er een verborgen agenda voor het
Legermuseum ? En zo ja, wat is het ?
Voor de stukken van het
Legermuseum is het concept van het decreet Topstukken eenvoudig: de federale overheid blijft "eigenaar" (blote eigendom), maar Vlaanderen heeft usus en fructus - dit betekent de verbrokkeling van de eigendom.
3/    Het C119 vliegtuig te Melsbroek : een case study van het decreet Topstukken - een voorbeeld van de verbrokkeling van de federale eigendom ?
U beweerde tijdens de 1e commissie verdediging inlichtingen in te winnen over 'Topstukken' ... maar u hebt niets meegedeeld. Na de C119 bewijst u niet dat dit niet meer zal gebeuren met alle andere onderdelen van de
Legermuseum stukken overgedragen of in proces van overdracht naar de magazijnen van het Legermuseum voornamelijk in Brasschaat en Leopoldsburg.
4/    De kanonnen van het Jubelpark, bij de ingang van het
Legermuseum, werden ontmanteld voor verzending naar Brasschaat - wanneer precies keren ze terug ?
Het argument veiligheid is misleidend omdat de kanonnen op een basis stonden en gestabiliseerd waren, zelfs met gedeeltelijk gebroken wielen. Aanwezig sinds 1923 zijn de wielen 2-3 vervangen, maar tot nu werden ze nooit verplaatst. In tegenstelling tot de C119 vliegtuigen topstukken, zijn er geen andere bij het
Legermuseum.
De kanonnen van de esplanade zullen niet terugkeren van Brasschaat. Brasschaat is de reserve van het
Legermuseum, maar een keer het stuk daar gebracht, begint het aftellen van het 5-jaar Topstukken ... in het voordeel van Gunfire Museum ?
5/    Waarom het verbergen van de naam van het “musée royal de l’armée of koninklijk museum van het leger”, bekend en herkenbaar in de heel de wereld, achter een naam die geen identificatie toestaat: War Heritage Institute (WHI) ?
6/    Waarom proberen om het
Legermuseum nog meer te verarmen? Nog eens $ 2,5 miljoen € toebehorende aan het Legermuseum, gestolen door het wetsontwerp WHI, en dat kon worden gebruikt voor de renovatie van het Legermuseum... ten voordele van andere musea van het WHI.
7/    Wat is uw positie ten gevolge de analyses van Gerfa ?
WAR HERITAGE INSTITUTE : een zeer verdachte operatie  (Gerfa - 12/2016)
WAR HERITAGE INSTITUTE : le WHI a-t-il du plomb dans l'aile ?  (Gerfa - 02/2017)
8/    Wat is uw positie na het artikel van 8 maart 2017 in La Capitale "La Flandre menace le patrimoine bruxellois"

Wat zijn onze angsten vandaag? Dat u zich gewoon geruststellend laat overkomen. Maar wat geeft u als garanties? Wilt u woord houden ? Welke geloofwaardigheid kan worden gegeven aan een minister die aankondigt geld te willen besparen beginnende met de verspreiding van het nationale erfgoed ? Welke geloofwaardigheid kan worden gegeven aan een inactieve minister die niet in staat is zijn goede trouw te bewijzen betreffende de niet-ontmanteling van het
Legermuseum in het Jubelpark ? En dat men niet als antwoord geeft dat het vertrek van de kanonnen naar Brasschaat een reactie is op het vertrek van pantserwagens naar Bastogne. 15.000 stukken zijn al overgebracht naar magazijnen van het Legermuseum in Vlaanderen voor minder dan 800 stukken naar Wallonië: dit is geen aanvaardbaar antwoord. We moeten dit afvloeien stoppen. Dit erfgoed moet in Brussel blijven, neutraal terrein waar zijn aanwezigheid het Belgische en buitenlandse publiek aantrekt dat noch naar Brasschaat, Leopoldsburg of Bastogne zal gaan

Wij hopen dat we ons vergissen, maar tot nu toe hebt u geen enkele solide garantie gegeven zoals het staal van de kanonnen van de esplanade vertrokken naar Brasschaat...
 
     
 
 

Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis (Legermuseum)

Musée Royal de l'Armée et d'Histoire Militaire (MRA) - Cinquantenaire

 
 

 

 
 

COMITE TERVUEREN-MONTGOMERY